Veikko Björk
KODI

Birdhouses 1-2, Kommentti/Kommentarij II, Bokvillan, Toukola-Arabianranta, Helsinki 2012